• czech language
  • english language

16.-19. května

Svět knihy Praha 2013
19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home

 

Slovensko v Prahe II

Nie, vážení kolegovia a ctení čitatelia, nebudeme ani na sekundu a ani náhodou zakrývať potešenie z toho, že sa naša krajina, a teda aj vaše Slovensko, milí českí priatelia, stala čestným hosťom Knižného veľtrhu v Prahe práve v roku 1150. výročia príchodu misie solúnskych bratov na územie našich predkov, Slovienov, na ktorom dnes bok po boku nažívajú naše dva národy. Naše potešenie z tejto skutočnosti je dvojnásobné: sme radi, že v tomto jubilejnom roku SME čestní hostia na knižnom veľtrhu, a sme hádam ešte radšej, že JE TO knižný veľtrh práve v Prahe. Domnievame sa totiž, že rok významného cyrilo-metodského jubilea a zároveň rok, v ktorom slávime storočnicu významného slovenského spisovateľa, disidenta a priateľa českého národa Dominika Tatarku, a ktorý je zároveň 20. výročím vzniku našich dvoch štátov, si takúto viacnásobnú poctu v plnej miere zasluhuje. Pokúsime sa nezanedbať túto naozaj výnimočnú príležitosť priblížiť čo najširšiemu publiku slovanskú báseň básní, čiže Proglas, Predslov, ktorým Konštatnín-Filozof uviedol naším slovienskym predkom preklad Evanjelií do ich jazyka, do staroslovienčiny, či zhromaždiť okolo stola priateľov Dominika Tatarku alebo pamätníkov rozdelenia našej spoločnej vlasti.

Slovenská literatúra prichádza k prajnému českému publiku tak trochu ako tá rozprávková dievčina: ani pešo, ani koňmo, ani nahá, ani odetá... a tak ďalej. Suma sumárum: tak trochu známa, a zároveň aj dosť neznáma. A to i napriek mnohým pekným „presahom“, veď my sme u nás mali vašu Nemcovú, mali sme i vášho Haška a niekoľkých ďalších a všetci poctivo popísali: nás aj o nás. A mnohí z nich pochopili, že naša literatúra, naša kultúra a náš jazyk, to bol po stáročia náš jediný... povedzme: štát. Jediná, alebo skôr a presnejšie trojjediná entita spájajúca nás Slovákov do celku schopného prežiť.

Vzácni hostitelia a vzácni návštevníci, o význame a hodnote slova Slová, čiže prvých dvoch slabík trojslabičného mena nášho národa, by sme mohli viesť dlhú diskusiu. Ale možno aj celkom krátku. Niekto by si to trochu zlomyseľne mohol vykladať tak, že sme národ „slov“, tak ako je iný, oveľa oveľa početnejší, národom „činov“. Dakto iný by to zasa, pravdaže prajnejšie a s milou sympatiou, mohol interpretovať ako výraz označujúci priamych adresátov trojnásobného venovania Slova v Proglase.

Tak či onak, v rámci tohto veľtrhu sa vám chceme predstaviť jednoducho ako Slová-ci, ako nositelia a odovzdávatelia slov pekných, múdrych, podnetných, ale aj rúhavých a karhavých, slov k veci aj od veci, žičlivých aj neprajných, láskavých aj neláskavých – teda slov navýsosť ľudských, vo všetkých ich odtienkoch. Slov našej literatúry. Slov našich knižiek. Veď, ako nám to odkázal Konštantín – Filozof v 80-tom verši Proglasu: Lebo sú bez kníh nahé všetky národy.

 

Slovensko

Čítajme Slovensko v origináli

Dlho sme čakali na túto príležitosť, tešíme sa na ňu a máme trochu trému. Ako sa predstaviť z tej najlepšej stránky niekomu, kto vás veľmi dobre pozná? S kým ste spoločne vyrastali? Efektné gestá nefungujú, reklamné postupy nepomáhajú. Zoči voči blízkym musíte ponúknuť podstatu, tú najhlbšiu podstatu bez trikov a obranných múrov.

A tak sme tu. Slovensko je tu a chce dobehnúť zameškané a nielen to, chce, aby zameškané dobehli aj českí čitatelia. Veríme, že všetko, čo sme sa o sebe nestihli dozvedieť v posledných rokoch, povedia za nás knihy. V období medzi dvoma ročníkmi Světa knihy , medzi májom 2012 a májom 2013 vyjde totiž v českom preklade 20 diel slovenských autorov. Spomedzi prekladov slovenských autorov do iných jazykov majú tie české síce jednoznačný primát, ale 20 titulov za rok, to tu ešte nebolo. Ďakujeme českým vydavateľom za možnosť spoločne zdieľať tento úsek cesty a dúfame, že sa stretneme aj so záujmom o knihy v slovenskom jazyku. Keď máme jedinečnú možnosť čítať literatúru iného národa v origináli, prečo by sme ňou mali mrhať...

Byť čestným hosťom na medzinárodnom knižnom veľtrhu je krásne, ale aj nesmierne zodpovedné podujatie. Máme príležitosť – teraz a tu. A chceme ju dokonale využiť. Chceme prispieť ku všetkým nosným témam budúcoročného veľtrhu výraznou mierou a chceme predstaviť českému publiku slovenskú literatúru v celej jej jedinečnosti, pestrosti a blízkosti i odlišnosti zároveň. Nezabúdame pritom ani na sprievodné podujatia z oblasti iných druhov umenia. Čas letí, tešíme sa na máj , ale aj na všetky mesiace spolupráce, ktoré sú pred nami.

 

Váš pripravný tím

Literárne informačné centrum

www.litcentrum.sk

Logo Čestný host Slovensko