• czech language
 • english language

16.-19. května

Svět knihy Praha 2013
19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home


A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
A-Ž 

Rychlé hledání

Země:
Činnost:
Vystavovatel:
Č. stánku:

Nadace Charty 77 / Konto BARIÉRY ( P406A )

Melantrichova 5
110 00 Praha 1
Czech Republic
 • Mgr. Oldřich Vodrážka, manažer marketingu a komunikace
 • Božena Jirků, ředitelka
tel.: +420 224 214 452, mob.: +420 775 577 048
fax: +420 224 214 452
SENSEN je otevřené, volně přístupné a neformální sdružení klubů i jednotlivců. Kluby SENSEN jsou společnou aktivitou Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY, místních seniorských a neziskových organizací, knihoven, muzeí, jednotlivců a místní samosprávy. Těchto projektů se účastní již existující a dobře fungující společenství seniorů, angažovaní jednotlivci, právnické osoby či neziskové organizace a občanská sdružení, kteří chtějí podporovat programové cíle projektu SENSEN.

Nakladatelství Brána a.s. ( L002 )

Jankovcova 18/938
170 37 Praha 7
Czech Republic
 • Hedvika Mojžíšová, obchodní ředitelka
 • Dana Bryndová, šéfredaktorka
tel.: +420 220 191 313, mob.: +420 774 408 664
Vydávání knih různého zaměření.

Nakladatelství Fraus s.r.o. ( P201 )

Ed. Beneše 72
301 00 Plzeň
Czech Republic
 • Linda Vrablcová, Marketing Manager
 • Iva Hosmanová, PR a Marketing Manager
tel.: +420 377 321 069
fax: +420 377 224 594
Nakladatelství nabízí kompletní systém ve vzdělání, včetně elektronických materiálů, interaktivních učebnic a odborných školení.

Nakladatelství Josef Vybíral ( L311 )

Žalkovice 27
768 23 Břest
Czech Republic
 • Josef Vybíral,
 • ,
mob.: +420 731 246 579
Jules Verne – knihy v luxusních vazbách.

Nakladatelství pijavice ( L103 )

Limuzská 628/20
108 00 Praha 10
Czech Republic
 • Jitka Zavadilová,
 • ,
Vydavatelství původní české prózy.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - NIPOS ( L703 )

Blanická 4, P.O.Box 12
120 21 Praha 2
Czech Republic
 • Dr. Jana Radová, zástupce ředitele
 • Anna Šindelářová, asistentka ředitele
tel.: +420 221 507 920, mob.: +420 732 343 378
fax: +420 221 507 929
Podpora neprofesionálního umění, statistika a financování kultury.

Národní knihovna ČR – National Library of the Czech Republic ( P610 )

Klementinum 190
110 00 Praha 1
Czech Republic
 • Hana Vajnerová, Public Relations
 • ,
tel.: +420 221 663 279
fax: +420 221 663 277
NK ČR patří k nejstarším a rozsahem fondů k největším veřejným knihovnám České republiky. Získává, uchovává, zpřístupňuje a stále doplňuje své sbírky domácí i zahraniční literatury, především bohemika a dokumenty z oborů společenských a přírodních věd.

Národní památkový ústav ( L212 )

Valdštejnské náměstí 3
118 01 Praha 1
Czech Republic
 • ,
 • ,
tel.: +420 257 010 111
NPÚ je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče.

NAVA ( L201 )

Náměstí Republiky 17
301 00 Plzeň
Czech Republic
 • ,
 • ,
tel.: +420 377 324 189
fax: +420 377 324 189
Nakladatelství vydává českou i překladovou beletrii, biografie, literaturu pro děti a mládež, fantasy, literaturu faktu a kriminální příběhy, knihy s regionální tématikou.

Návrat domů ( L808 )

Plzeňská 166, P.O.Box 25
150 00 Praha 5
Czech Republic
 • Petr Vobořil, obchodní zástupce
 • ,
tel.: +420 257 220 717
fax: +420 257 215 958
Kvalitní literatura zabývající se aplikovanou psychologií, mezilidskými vztahy, výchovou dětí a systémem hodnot v lidském životě.

Nemira ( S203 )

B-dul Ion Mihalache nr. 125, sect. 1
011179 Bucuresti
Romania
 • Costel Postolache,
 • ,
tel.: +40 21 224 1850
fax: +40 21 224 1600

Neografia ( L004 )

Škultétyho 1
036 55 Martin
Slovak Republic
 • Ing. Helena Magvašiová, vedoucí odboru prodeje
 • ,
tel.: +421 43 420 1443
fax: +421 43 423 7384
Tiskárna Neografia tiskne knihy, časopisy, katalogy a reklamní tiskoviny na vícebarevných rotačních a archových tiskařských a knihařských strojích.

Niculescu ( S203 )

B-dul regiei nr. 6 cod. D, sect. 6
060204 Bucuresti
Romania
 • Cristian Niculescu,
 • ,
tel.: +40 21 312 9782
fax: +40 21 224 1600

NLN s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny ( L409 )

Dykova 15
101 00 Praha 10
Czech Republic
 • RNDr. Eva Plešková, ředitelka
 • ,
tel.: +420 222 522 350, 222 510 843
Nakladatelství Lidové noviny. Převážná část publikační činnosti má vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu. Stěžejními obory jsou historie, publicistika, lingvistika, literární věda a encyklopedické práce. Vydává časopis Dějiny a současnost, provozuje odborně zaměřené knihkupectví.

NOI MEDIA PRINT ( S203 )

Str. Tokyo nr. 1, sect. 1
Bucuresti
Romania
 • ,
 • ,
tel.: +40 21 222 0734
fax: +40 21 222 0786

Norské velvyslanectví ( S109 )

Hellichova 1/458
118 00 Praha 1
Czech Republic
 • Iva Košatková, Administrative Officer
 • Jens Eikaas, Ambassador
tel.: +420 257 111 507
fax: +420 257 111 501
Velvyslanectví propaguje norsko-českou kulturní výměnu.

Nová Akropolis o.s. ( L415 )

Varšavská 19
120 00 Praha 2
Czech Republic
 • Lucie Šrámková,
 • PhDr. Slavica Kroča, ředitelka
tel.: +420 222 515 152, mob.: +420 605 152 927
Vydavatel knih z oblasti filozofie, historie a dalších oborů.