• czech language
 • english language

16.-19. května

Svět knihy Praha 2013
19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Pro vystavovatelePro návštěvníky home


A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
A-Ž 

Rychlé hledání

Země:
Činnost:
Vystavovatel:
Č. stánku:

Akademie múzických umění v Praze, Nakladatelství AMU ( P202 )

Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1
Czech Republic
 • PhDr. Andrea Slováková, ředitelka nakladatelství
 • ,
tel.: +420 234 244 535
Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze patří k předním českým nakladatelům literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ( P202 )

U Kříže 8
158 00 Praha 5
Czech Republic
 • PhDr. Marie Kratochvílová,
 • ,
Publikace z oblasti humanitních věd, časopisy Lidé města a Dějiny-Teorie-Kritika.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( P202 )

Novobranská 3
662 15 Brno
Czech Republic
 • PhDr. Zdeňka Stejskalová, vedoucí Edičního střediska
 • Václav Kovář, distribuce a prodej, sazba a tisk
Vydává studijní a odborné publikace z teorie i dějin hudby a divadla.

Mendelova univerzita v Brně ( P202 )

Zemědělská 1
613 00 Brno
Czech Republic
 • Ing. Věra Svobodová, vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb
 • Danuše Drápelová, vedoucí Edičního střediska
tel.: +420 545 135 041
fax: +420 545 135 008
Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně seznamuje širokou odbornou i laickou veřejnost s vědeckým a pedagogickým potenciálem univerzity, zpřístupňuje a propaguje výsledky vědy a výzkumu vydáváním odborných textů (vědecké časopisy a odborné knihy), podporuje vzdělávací proces vydáváním a distribucí studijní literatury. Přispívá k propagaci a dobrému jménu univerzity v tuzemsku i zahraničí.

Univerzita Palackého v Olomouci – Vydavatelství ( P202 )

Biskupské nám. 1
777 11 Olomouc
Czech Republic
 • RNDr. Hana Dziková, ředitelka
 • ,
Vydavatel a distributor studijní a odborné literatury.

Univerzita Pardubice ( P202 )

Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic
 • Ing. Ivo Holava, vedoucí vydavatelství
 • ,
tel.: +420 466 036 132, mob.: +420 724 743 673
fax: +420 466 036 361
Odborná literatura zaměřená na přírodní, technické a společenské vědy.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Centrum informačních služeb ( P202 )

Technická 5
166 28 Praha 6
Czech Republic
 • Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., vedoucí CIS VŠCHT Praha
 • ,
Centrum informačních služeb Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se zabývá mimo jiné i vydáváním tištěných i elektronických odborných publikací – vysokoškolské učebnice, monografie, skripta, sborníky domácích i zahraničních konferencí, výkladové slovníky – v češtině i angličtině. Řada publikací je přístupná zdarma na internetových stránkách Centra nebo na portálu ESO.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ( P202 )

nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
Czech Republic
 • Sylva Macková, pracovník vnějších vztahů
 • ,
tel.: +420 251 098 121, mob.: +420 739 304 051
VŠUP vydává knihy o historii a teorii umění a estetiky, katalogy, skripta a monografie.

Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM ( P202 )

Antonínská 1
601 90 Brno
Czech Republic
 • PhDr. Karel Blažek, ředitel nakladatelství
 • ,
tel.: +420 541 145 350
fax: +420 541 145 353
Vědecké monografie, vysokoškolské učebnice, překlady zahraničních učebnic a klasických děl, odborné příručky a sborníky.

Západočeská Univerzita v Plzni ( P202 )

Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Czech Republic
 • Jaroslava Vojtěchová, DiS., vedoucí Vydavatelství ZČU
 • ,
tel.: +420 377 631 950
fax: +420 377 631 112
Vydavatel studijní a odborné literatury.